Comissions

Les Comissions són grups de mares i pares que s’encarreguen de coordinar les diferents tasques que l’AMPA organitza al llarg del curs.

Participar en una comissió implica coordinar-se amb els altres membres i responsabilitzar-se de les tasques necessàries (per exemple: preparar comunicats, preparar festes i xerrades, revisar factures, fer un seguiment econòmic de les despeses, anar a comprar allò que es necessiti, fer reunions amb els proveïdors, etc.).

Si voleu col·laborar amb alguna de les comissions que hem definit, podeu contactar amb cadascuna d’elles mitjançant el seu correu electrònic o bé enviant un missatge a info@ampaiee.cat 

Actualment comptem amb les següents comissions:

Actes i celebracions

 • Organitzar i coordinar actes i celebracions a l’escola.
 • Donar suport a activitats organitzades pels alumnes destinades a la realització dels viatges de final de curs, estades d’anglès i altres.
 • Col·laborar en les jornades esportives (medalles, samarretes,…)
 • Aportar el detall als alumnes d’infantil entregat en el festival de fi de curs.
 • Participar en actes i campanyes solidàries de la comunitat.
 • Contacte: festes@ampaiee.cat

Membres

 • Laura Heredia – 3r EP i 6è EP
 • Olga Miguel – 3r EP i 6è EP
 • Laura Rodríguez – 3r EP
 • Begoña Pérez – 6è EP
 • Gemma Calvo – 4r ESO

Administració financera

 • Gestionar els fons de l’AMPA, principalment procedents de la quota de les famílies associades.
 • Gestionar i fer seguiment dels moviments bancaris i la comptabilitat.
 • Sol·licitar i/o elaborar pressupostos, canalitzar les necessitats econòmiques d’altres comissions i fer-ne el seguiment.
 • Cercar i sol·licitar, fer el seguiment i presentar les memòries de subvencions de les activitats promogudes per l’AMPA.
 • Elaborar i presentar els comptes anuals.
 • Contacte: gestioifinances@ampaiee.cat

Membres

 • Laura Heredia – 3r EP i 6è EP
 • Sergi Ferreiro – 3r EP
 • Begoña Pérez – 6è EP

Comunicació

 • Coordinar la comunicació entre famílies, AMPA i escola.
 • Donar suport a la resta de comissions perquè la informació arribi a les famílies de forma òptima.
 • Gestionar els diferents Canals de comunicació que l’AMPA té amb les famílies (WhatsApp, Telegram, Instagram, Web).
 • Dissenyar elements de comunicació i promoció de l’AMPA com a part de la comunitat educativa.
 • Contacte: comunicacio@ampaiee.cat

Membres

 • Laura Heredia – 3r EP i 6è EP
 • Alex Skaf – 4t EP
 • Vanessa Niñerola – 4t EP
 • Begoña Pérez – 6è EP

Convivència i igualtat

 • Fomentar l’escola com a espai de convivència lliure de discriminació basat en el respecte a l’altre.
 • Identificar situacions de risc: assetjament, discriminació, etc. i vetllar per un bon funcionament i aplicació dels protocols destinats a resoldre’ls.
 • Organitzar xerrades, tallers i activitats que sensibilitzin i eduquin als alumnes en el respecte dels altres. Fomentar la participació de famílies i professorat.
 • Coordinar amb altres programes i comissions d’igualtat i convivència del districte per tal d’informar dels recursos disponibles que hi ha al barri o poder fer accions conjuntes.
 • Coneix-nos una mica més (.pdf)
 • Contacte: convivencia@ampaiee.cat

Membres

 • Clàudia Barbal – I5
 • Marc Forman – I5
 • Alejandra Contreras – 1r EP
 • Alex Skaf – 4t EP
 • Tania Andrés – 4t EP
 • Vanessa Niñerola – 4t EP
 • Tania Rodríguez-Martos – 6è EP

Extraescolars

 • Cercar propostes d’entitats especialitzades en activitats en horari no lectiu.
 • Fer el seguiment del funcionament de les activitats per avaluar la seva qualitat i opcions de millora.
 • Recollir i valorar propostes de les famílies relacionades amb les activitats extraescolars i els tallers.
 • Vincle AMPA – EIXIC
 • Contacte Extraescolars: extraescolars@ampaiee.cat

Membres

 • Vinyet Soler – 1r EP
 • Chrysa Zacharouli – I4 i 1r EP
 • Laura Rodríguez – 3r EP
 • Montse Benvingut – 3r EP
 • Begoña Pérez – 6è EP
 • Judit Montagut – 1r ESO i 4t ESO

Tecnologia i famílies

 • Difusió i sensibilització sobre els riscos d’una utilització inapropiada dels dispositius tecnològics i pantalles (especialment l’smartphone).
 • Identificar les principals preocupacions de les famílies de l’IE Eixample en relació amb aquesta qüestió.
 • Explorar alguna iniciativa col·lectiva per intentar ajornar l’ús individual de l’smartphone fins als 16 anys, tal com recomanen un creixent nombre d’experts.
 • Detectar bones pràctiques en altres comunitats educatives i associacions de famílies.
 • Oferir recursos a les famílies per a facilitar l’ús responsable de les tecnologies.
 • Contacte: info@ampaiee.cat

Membres

 • Chrysa Zacharouli – I4 i 1r EP

Verda

 • Treballar per la pacificació de l’entorn escolar i convertir-lo en un espai més segur, menys contaminat i amb menys soroll.
 • Fer que la nostra escola sigui més verda, sostenible, neta i eficient energèticament.
 • Conscienciar l’alumnat i les famílies de la importància de tenir cura del medi ambient, de la qualitat de l’aire i de la mobilitat sostenible.
 • Fomentar i col·laborar en el projecte de reciclatge ja existent a l’escola per a la seva sostenibilitat.
 • Organitzar la recollida i distribució dels llibres.
 • Contacte: comissio.verda@ampaiee.cat

Membres

 • Cecilia Rueda – I4
 • Rocío González – I4 i 1r EP
 • Alejandra Contreras – 1r EP
 • Begoña Gómez – 1r EP
 • Elisa Sanz – 1r EP
 • Emilio Peña – 2n EP
 • Marisa Moreno – 4t ESO

L’AMPA SOM TOTS! ANIMA’T I COL·LABORA

T’ESPEREM!