Nova comissió!!! Tecnologia i famílies

Durant la assemblea general de socis realitzada el 29 de novembre es va presentar la nova comissió de l’AMPA.

MOTIVACIÓ

L’smartphone és una eina potent de treball i de comunicació, que utilitzem en una bona part de les nostres activitats quotidianes. Tanmateix, la utilització precoç d’aquesta eina per part dels nostres fills – en la majoria dels casos durant 1r d’ESO suposa un risc pels adolescents en una etapa vital en què encara no estan capacitats per prevenir els perills de la seva utilització intensiva.

PROPÒSIT

  • Continuar amb la tasca de difusió i sensibilització sobre els riscos d’una utilització inapropiada dels dispositius tecnològics i pantalles (especialment l’smartphone).
  • Identificar les principals preocupacions de les famílies de l’IE Eixample en relació amb aquesta qüestió.
  • Explorar alguna iniciativa col·lectiva per intentar ajornar l’ús individual de l’smartphone fins als 16 anys, tal com recomanen un creixent nombre d’experts.
  • Detectar bones pràctiques en altres comunitats educatives i associacions de famílies.
  • Oferir recursos a les famílies per a facilitar l’ús responsable de les tecnologies.

OBJECTIUS CURS 2023-24

  • Accions d’informació i sensibilització:
  • Participar a conferència/col·loqui amb expert.
  • Arxiu amb recursos d’informació.
  • Identificar prioritats i definir pla d’acció.