Associació EIXIC

L’associació EIXIC  Lleure i Esport es defineix com una entitat que pretén oferir activitats en l’àmbit  de l’educació no formal de manera que s’estableixi un vincle comunicatiu amb la direcció, l’equip docent i l’AMPA del centre, amb l’objectiu que tots els agents educatius permetin interactuar per una educació integral de l’alumnat de l’Institut Escola Eixample.
L’associació EIXIC ofereix els Tallers d’Aprenentatge, les activitats Extraescolars i les activitats d’estiu als alumnes i famílies tant de l’Institut Escola Eixample com del barri.Podeu consultar tota la informació a: http://asoeixic.com