Eleccions per a la renovació de la junta de l’AMPA de l’Institut Escola Eixample

L’actual junta de l’AMPA ha presentat la seva renúncia formal durant la reunió del 29 d’abril de 2021. Això significa que iniciem ja el procés electoral per triar la nova Junta Directiva.

Animem a totes les famílies de l’Institut Escola Eixample a presentar les vostres candidatures per tal de fer realitat els projectes i idees que teniu per a aquesta escola!

Calendari del procés electoral

Del 30 d’abril al 13 de maig
de 2021
Presentació de candidatures al correu electrònic
ampa.ieeix@gmail.com
14 de maig de 2021Publicació a la web de l’AMPA de la llista de les candidatures.
Del 14 al 19 de maig de
2021
Presentació d’esmenes al correu electrònic
ampa.ieeix@gmail.com
20 de maig de 2021Publicació a la web de l’AMPA de la llista definitiva de les
candidatures.
27 de maig de 2021 a les
19:00 h
Assemblea general, on es tractaran, entre d’altres assumptes,
la presentació de les candidatures i la votació de la nova Junta
Directiva. En cas que només hi hagi una candidatura conjunta
quedarà aprovada automàticament i no es realitzaran les
votacions. Les candidatures a vocalia s’aprovaran
automàticament.
Calendari del procés electoral

A continuació podeu descarregar el comunicat del procés electoral i els documents per presentar la vostra candidatura.