Resultats de la reunió del junta de l’AMPA del 18/11/2022

El passat 18 de novembre de 2022 es va celebrar una reunió de la junta de l’AMPA on es van tractar els següents punts:

  • Aprovació de l’acta de l’última reunió de la junta (26 d’octubre de 2022)
  • Seguiment de les comissions
  • Pluja d’idees per fomentar la participació de les famílies:
    • Celebrar una reunió oberta pels socis a finals de febrer
    • Augmentar el temps de comunicació dels diferents actes i accions que es realitzen. Mínim un mes abans i fer recordatoris
    • Incloure en cada acte que celebri l’AMPA, una paradeta amb els formularis d’alta com a soci de l’AMPA per així facilitar l’adhesió de més famílies